Till våra kunder!

Silvitec AB:s produktprogram/produkträttigheter har fr.o.m. den 1 januari 2018 övertagits av Skogsmateriel-Nordforest AB (Skogma) enligt överenskommelse mellan de båda bolagen.

Målsättningen med överenskommelsen är att Silvitecs mest lönsamma/efterfrågade produkter skall fortleva i framtiden och finnas tillgängliga på marknaden, då undertecknad nu av åldersskäl beslutat sig för att avsluta bolagets Silvitecs verksamhet vid årsskiftet 2017/18.

Aktuella produkter:

Bärsele Silvitec med plantsäckar
Bärsele Silvitec med olika plantlådehållare
Bärsele Silvitec (monterad på ryggspruta)
Hålpipa Canada
Såddrör Silvicon
Mikroprepareringssko (sådd)
Planteringsspade Canada
Flytta Plant-redskap
Skuggväv

Kontakt Skogma:

www.skogma.se (öppet dygnet runt)
info@skogma.se (maila Din beställning)

Skogma AB
Storgatan 62
83070 Hammerdal

Ordertelefon:
0644-72100
Kontakt Silvitec:

Björn Jahnke 070-6728448